Cân Phòng Thí Nghiệm • Radwag®

Cân dùng trong phòng thí nghiệm của Radwag bao gồm các thiết bị đo tiên tiến mang lại độ chính xác cao nhất. Cân phòng thí nghiệm của chúng tôi bao gồm cân siêu vi lượng đọc được 0.1 µg, cân phân tích và cân vi lượng có công suất cao, thậm chí lên tới 120 kg. Cuối cùng, trong danh mục các thiết bị phân tích là thiết bị phân tích độ ẩm, dành cho phân tích độ ẩm chính xác và xác định hàm lượng khô trong các nhiều định dạng mẫu khác nhau.