Cân Vi Lượng • Radwag®

Cân vi lượng Radwag cho độ chính xác vô song và vận hành thuận tiện cùng với khả năng đo chính xác cao nhất trong quá trình đo lường khối lượng nhỏ. Sản phẩm được thiết kế đa dạng theo theo tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh, trước tiên là nhằm mục đích tạo điều kiện tiên tiến tốt hơn cho các quá trình cân, và sau đó là cho phép hiệu chuẩn pipet hoặc cân lọc.

Tính linh hoạt của thiết bị làm cho sản phẩm cân vi lượng Radwag trở thành một công cụ hoàn hảo trong các phòng thí nghiệm dược phẩm, hóa dầu, mỹ phẩm, và trong các nhà máy và tổ chức khác. Dòng cân vi lượng có màn hình màu cảm ứng 5,7 inch, cung cấp hoạt động trực quan và dễ dàng truy cập vào nhiều ứng dụng cũng như chức năng khác.